هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به حیوانات را ساده و قابل اعتماد می کنیم

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
عقیمسازی

عقیمسازی

۶٪[پایان زمان مشارکت]6.5% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان برای عقیمسازی نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱٬۹۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت
خرید غذای خشک نوتری

خرید غذای خشک نوتری

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۷۵٬۸۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

1 سال پیش

موفق
کمک هزینه عقیمسازی

کمک هزینه عقیمسازی

۳۸٪[پایان زمان مشارکت]37.833333333333% Complete

به منظور کمک به عقیمسازی سگها و گربه ها ، مبلغ 6 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۲٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت
کمک هزینه واکسیناسیون

کمک هزینه واکسیناسیون

۱۰٪[پایان زمان مشارکت]10.5% Complete

برای پرداخت کمک هزینه واکسیناسیون به مراکز نگهداری از حیوانات ، مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳٬۱۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت
کمک هزینه امداد و درمان

کمک هزینه امداد و درمان

۹۷٪[پایان زمان مشارکت]97.008825% Complete

برای پرداخت کمک هزینه به امداد و درمان گربه و سگها به مبلغ 4 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۸٬۸۰۳٬۵۳۰

مورد نیاز [ریال]

۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت
اسپانسر مالی آقای نورگستر مهربون

اسپانسر مالی آقای نورگستر مهربون

۱۰۰٪100% Complete

قشنگ هستم .. جراحی قطع پا به مبلغ 1/300/000 تومان شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

1 سال پیش

موفق

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

اسپانسر مالی خانم سهیلا امیری مهربون

اسپانسر مالی خانم سهیلا امیری مهربون

۱۰۰٪100% Complete

دورنگ هستم یک چشمم قهوه ای و یکیش آبی !!! ​چند وقت بود همراه با چند تا از دوستام میرفتم دم پناهگاه خانم جهانگیری و بهمون غذا میدادن ، بعد میرفتیم دنبال زندگیمون! همینطور که دنبال زندگیم بودم ... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۹٬۲۵۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

1 سال پیش

موفق
کمک هزینه امداد و درمان

کمک هزینه امداد و درمان

۷۰٪[پایان زمان مشارکت]69.546% Complete

برای پرداخت کمک هزینه امداد و درمان سگ و گربه های آسیب دیده به مبلغ 10میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۹٬۵۴۶٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت
تهیه غذای خشک

تهیه غذای خشک

۱۰۲٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۲٬۵۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۶۱٬۴۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

موفق
خرید دارو و تجهیز مراکز نگهداری از حیوانات

خرید دارو و تجهیز مراکز نگهداری از حیوانات

۱۱۱٪[پایان زمان مشارکت]100% Complete

به منظور خرید دارو و تجهیز نقاهتگاهها و پناهگاهها و شفاخانه های حیوانات به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۳٬۲۱۵٬۴۷۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

پایان زمان مشارکت
کمک هزینه تجهیز نقاهتگاه

کمک هزینه تجهیز نقاهتگاه

۱۰۰٪100% Complete

پرداخت کمک هزینه تجهیز توسط یار گرامی خانم سهیلا امیری عزیز شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۸٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

1 سال پیش

موفق
اسپانسر خانم امیری و آقای نورگستر

اسپانسر خانم امیری و آقای نورگستر

۱۰۰٪100% Complete

سگ تصادفی شهریار که تلفنی به خانم امیری در امریکا اطلاع داده شد.... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۵٬۸۴۵٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

1 سال پیش

موفق