اسفند98/سگ بنام رویا

۹۲٪91.815875% Complete

رویا سگی تصادفی که توسط بی وجدانی قرار بود یوتانایز شود! توسط خانم درویش به دستان مهر طبیعت معرفی و آقای نورگستر مهربان بعنوان اسپانسر ، هزینه جراحی و درمان این دختر معصوم را قبول کردند...

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۶۷٬۲۶۳٬۵۰۰

مورد نیاز [ریال]

۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 ماه دیگر