اسفند98/سگ بنام رویا

۹۸٪98.006804% Complete

رویا سگی تصادفی که توسط بی وجدانی قرار بود یوتانایز شود! توسط خانم درویش به دستان مهر طبیعت معرفی و آقای نورگستر مهربان بعنوان اسپانسر ، هزینه جراحی و درمان این دختر معصوم را قبول کردند...

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۹۰٬۰۳۴٬۰۲۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش