۹۲٪91.815875% Complete

جمع شده [ریال]

۳۶۷٬۲۶۳٬۵۰۰

اسپانسر دارد

زمان باقیمانده

9 ماه دیگر

اسفند98/سگ بنام رویا

رویا سگی تصادفی که توسط بی وجدانی قرار بود یوتانایز شود! توسط خانم درویش به دستان مهر طبیعت معرفی و آقای نورگستر مهربان بعنوان اسپانسر ، هزینه جراحی و درمان  این دختر معصوم را قبول کردند...

رویا پس از ماهها درمان هماکنون روی پاهای خود راه میرود و تنها نیازمند یک سرپرست دلسوز برای نگهداری در خانه است 

موفق

مطلبی وجود ندارد

 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • سهیلا امیری
 • کمال نورگستر