اسفند 98/سگ بنام شکمو

۱۰۰٪100% Complete

شکمو سگ امدادی از قم با خونریزی از ناحیه مقعد و ضعف شدید ، اسپانسر درمان و پانسیون خانم امیری مهربون و آقای نورگستر عزیز

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۳٬۵۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۳٬۵۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش