اسفند98/میمون بنام سزار

۱۰۰٪100% Complete

میمون هستم ،سرپرستش تو کلینیک رهاش کرد و رفت،ممنون از خانم سهیلا امیری مهربون که اسپانسر جراحی قطع دست این بچه بیگناه شدن...

ادامه
جمع شده [ریال]

۴٬۵۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۴٬۵۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش