فروردین 99/عقیمسازی و واکسیناسیون

۷۹٪[پایان زمان مشارکت]79.17% Complete

به منظور عقیمسازی و واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند، 3/000/000 تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۳٬۷۵۱٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش