فروردین 99/غذارسانی سگ و گربه

۴۳٪[پایان زمان مشارکت]42.662666666667% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 3/000/000 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۲٬۷۹۸٬۸۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش