اسفند98 /سگ بنام مینو

۹۱٪90.966833333333% Complete

مینو دختری با شکستگی های متعدد استخوانها و ستون فقرات و بیحرکتی دستها و پاها و زخم بستر به دستان مهر معرفی و آقای نورگستر گرامی تمامی هزینه درمانی این بچه را تقبل کردند... پس از ام آر آی و آزمایشات مختلف مشخص شد مینو مبتلابه سندرم وابلر و نیازمند سرپرستی دلسوز است .

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۷۲٬۹۰۰٬۵۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 ماه دیگر