هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به حیوانات را ساده و قابل اعتماد می کنیم

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
مهر1400/ درمان ، غذارسانی و  عقیمسازی

مهر1400/ درمان ، غذارسانی و عقیمسازی

۱٪1.1333333333333% Complete

برای کمک به درمان ، غذارسانی و عقیمسازی حیوانات به مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان نیاز داریم.

ادامه
جمع شده [ریال]

۱٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

5 روز دیگر

مشارکت میکنم
شهریور1400/غذارسانی گاندوها

شهریور1400/غذارسانی گاندوها

۱۰۰٪100% Complete

اهدای مبلغ 1/469/000تومان توسط خانم یزدی گرامی بابت غذارسانی به گاندوها حفاظت شده شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴٬۶۹۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

24 روز قبل

موفق
شهریور1400/اهدایی

شهریور1400/اهدایی

۱۰۰٪100% Complete

بابت خرید فریزر 6 درب برای مرکز سگهای خانم موسوی به مبلغ 5/000/000تومان ، خانم امیری مهربون مبلغ 2/000/000 میلیون تومان تقبل کردند شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

27 روز قبل

موفق
شهریور1400/نذر طبیعت

شهریور1400/نذر طبیعت

۱۰۰٪100% Complete

با توجه به خشکسالی مناطق مختلف و بی آبی و خطر مرگ برای حیوانات خانم رابی طاهری مهربان مبلغ 5/290/000 تومان بابت کمک به این معضل واریز کردند که بابت پروژه خشکسالی 1400 نذر طبیعت به حساب این پروژه واریز شد. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۲٬۹۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

1 ماه قبل

موفق
شهریور1400/ درمان ، غذارسانی و  عقیمسازی

شهریور1400/ درمان ، غذارسانی و عقیمسازی

۵۹٪[پایان زمان مشارکت]58.734366666667% Complete

برای کمک به درمان ، غذارسانی و عقیمسازی حیوانات به مبلغ 15/000/000 تومان نیاز داریم. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۸۸٬۱۰۱٬۵۵۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

24 روز قبل

پایان زمان مشارکت
مرداد1400/نذر طبیعت

مرداد1400/نذر طبیعت

۱۰۰٪100% Complete

اهدای مبلغ 1/4780/000 تومان توسط خانم آناهیتا یزدی گرامی برای آبرسانی به حیات وحش شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۴٬۷۸۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

24 روز قبل

موفق

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

مرداد1400/ اسپانسری

مرداد1400/ اسپانسری

۱۰۰٪100% Complete

جراحی و درمان به مبلغ 1/514/500 تومان بابت پای بچه غاز بنام آغاز از گیلان ، که زیر پای گاو شکسته بود توسط خانم سهیلا امیری گرامی تقبل گردید. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۵٬۱۴۵٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

1 ماه قبل

موفق
مرداد1400/اهدایی

مرداد1400/اهدایی

۱۰۰٪100% Complete

اهدای یکدستگاه فیزیوتراپی به مبلغ 2/024/000تومان توسط خانم سهیلا امیری گرامی به دستان مهر طبیعت که بصورت امانت در اختیار نقاهتگاه رها با مدیریت آقای حسین غلامی قرار گرفت تا برای سگهای ... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۰٬۲۴۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

1 ماه قبل

موفق
مرداد1400/درمان

مرداد1400/درمان

۲۱٪[پایان زمان مشارکت]20.9155% Complete

برای کمک هزینه درمان حیوانات به مبلغ 10 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۰٬۹۱۵٬۵۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
مرداد1400/غدارسانی

مرداد1400/غدارسانی

۸۶٪[پایان زمان مشارکت]85.666666666667% Complete

به منظور غذارسانی حیوانات به مبلغ 3/000/000 تومان نیاز داریم.شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۵٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
مرداد1400/عقیمسازی

مرداد1400/عقیمسازی

۱۰۰٪[پایان زمان مشارکت]100% Complete

به منظور عقیمسازی و یا واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند به مبلغ 3/000/000 تومان نیاز داریم. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۷٬۲۹۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۷٬۲۹۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
مرداد1400/غذارسانی گاندوها

مرداد1400/غذارسانی گاندوها

۱۰۰٪100% Complete

اهدای غذا توسط خانم یزدی گرامی بابت غذارسانی به گاندوها حفاظت شده شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۶٬۵۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

1 ماه قبل

موفق