فروردین 99/درمان حیوانات

۳۷٪[پایان زمان مشارکت]36.896% Complete

به منظور کمک به درمان سگها و گربه های امداد و معرفی شده به دستان مهر طبیعت، مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان نیاز داریم.

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۸٬۴۴۸٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش