۹۱٪90.966833333333% Complete

جمع شده [ریال]

۲۷۲٬۹۰۰٬۵۰۰

اسپانسر دارد

زمان باقیمانده

9 ماه دیگر

اسفند98 /سگ بنام مینو

مینو دختری با شکستگی های متعدد استخوانها و ستون فقرات و بیحرکتی دستها و پاها و زخم بستر به دستان مهر معرفی و آقای نورگستر گرامی تمامی هزینه درمانی این بچه را تقبل کردند. 

متاسفانه بعد از ماهها تلاش برای درمان مینو نتیجه این بود که  به سندرم وابلر مبتلاست و  در حال حاضر با شوقی فراوان که برای زندگی دارد منتظر یک سرپرست دلسوز و مهربان است .

موفق

مطلبی وجود ندارد

 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر مانده صندوق لکسی
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • آقای کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • کمال نورگستر
 • سهیلا امیری