فروردین 99/اهدایی

۸۴٪[پایان زمان مشارکت]83.875% Complete

پروژه اهدایی مخصوص عزیزانی که قصد کمک به مرکز نگهداری از حیوانات مورد نظر خود را از طریق دستان مهر طبیعت در زمینه های تجهیز ، درمان ، واکسیناسیون و غیره دارند

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۶٬۷۷۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش