اسفند98/ سگ بنام سندی

۱۰۰٪100% Complete

سندی سگی با دست شکسته از شهر قم به دستان مهر طبیعت معرفی شد و خانم امیری گرامی هزینه های درمان این پسر مو فرفری را بعهده گرفتند

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۹٬۳۰۳٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۴۹٬۳۰۳٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش