تعاریف

"شما" به کسی اشاره میکند که به این سایت دسترسی پیدا کرده و از خدمات آن استفاده مینماید.

"ما" به موسسه دستان مهر طبیعت اشاره دارد.

"حامیان" کلیه اشخاص ، گروه ها و شرکت هایی هستند که از طریق سایت موسسه دستان مهر طبیعت اقدام به مشارکت مالی در "پروژه" های این موسسه مینمایند.

"حمایت شوندگان" کلیه اشخاص، گروه ها و پناهگاههایی هستند از طریق سایت موسسه دستان مهر طبیعت برایشان کمک های مالی فراهم میشود.

"پروژه" به خدمات و فعالیتهایی اشاره دارد که موسسه دستان مهر طبیعت با بنا نهادن آنها مشارکت "حامیان" در کمکرسانی به "حمایت شوندگان" را تسهیل مینماید.

قوانین و مقررات

موسسه دستان مهر طبیعت و کلیه خدمات آن تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

ما تمام تلاش خود را جهت راستی آزمایی و شفاف سازی پروژه های تعریف شده و نحوه هزینه کمک های حامیان که برروی سایت یا بسترهای رسمی مرتبط با سایت نظیر فضاهای مجازی تعریف میشوند، انجام میدهیم. با این حال هیچگونه مسئولیتی در قبال تخلفات احتمالی توسط حمایت شوندگان و حامیان را بر عهده نمیگیریم.

ما موظف خواهیم بود هزینه های جمع شده به دست حمایت شوندگان برسانیم حتی اگر به مقدار مورد نیاز نرسیده باشد.

ما این حق را برای خود محفوظ میداریم که هر پروژه ای را در هر زمان تغییر دهیم و یا متوقف نماییم. در صورت توقف یک پروژه، ما برای سرنوشت کمکهای مالی جمع آوری شده در آن پروژه تصمیم خواهیم گرفت و هیچگونه حق مادی و یا معنوی برای حمایت شوندگان و حامیان در این مورد وجود نخواهد داشت.

ایجاد یک پروژه هیچ حقی را اعم از مادی و معنوی برای حمایت شونده ایجاد نخواهد کرد. مگر زمانی که پروژه "موفق" شود و یا زمان مشارکت آن پایان یابد که در این صورت ما موظف خواهیم بود تا مبلغ جمع آوری شده برای آن پروژه را به حمایت شونده منتقل کنیم. حمایت شونده در صورت دریافت وجه جمع آوری شده ، موظف خواهد بود تا نحوه هزینه وجه را به ما گزارش دهد.

ما این حق را داریم که هر زمان این قوانین و سیاست ها را تغییر دهیم. شما هنگام هرگونه استفاده از این سایت مقید به این قوانین خواهید بود. بنابراین، پیشنهاد میکنیم هر چند وقت از این قوانین آگاهی پیدا کنید. تغییرات در همین صفحه با ذکر تاریخ تغییرات اعلام خواهند شد.

ما این حق را داریم تا با روشها و بسترهای معمول نظیر ایمیل و تلفن یا بسترهایی که در آینده ایجاد خواهند شد با شما تماس بگیریم.

ما تمام تلاش خود را جهت امن بودن استفاده از این سایت را انجام میدهیم ولی مسئولیت هیچ خسارتی اعم از مادی و معنوی که به علت استفاده از این سایت متوجه شما شود، بر عهده ما نخواهد بود.

ما تمام تلاش خود جهت حفظ حریم خصوصی حمایت کنندگان و حمایت شوندگان را انجام میدهیم ولی عواقب ناشی از نفوذ غیرقانونی را نمیپذیریم.

ما اجازه داریم اطلاعات شخصی شما را که خود شما به صورت داوطلبانه در اختیار ما قرار میدهید مانند ایمیل، نام و غیره دریافت و ذخیره کنیم ولی این اطلاعات حریم شخصی شما محسوب میشوند و تمامی حقوق آن متعلق به شما خواهد بود.

ما مختاریم هر زمان هر مطلبی را که شما برای سایت ارسال مینمایید حذف نماییم.

ما با اینکه تمام دقت و تلاش خود را برای تهیه مطالب سایت بکار میگیریم، صحت و دقت مطالب سایت را ادعا و یا تضمین نمیکنیم.

ما این حق را برای خود محفوظ میداریم که هر مطلب این سایت را در هرزمان تغییر دهیم و یا حذف نماییم.

شما با دسترسی به این سایت قوانین و مقررات را پذیرفته اید.

پرداخت با زرین پال
از آنجایی که پرداخت های این وب سایت با سیستم پرداخت یار زرین پال انجام میشود، بنا بر تعرفه های زرین پال، 1 درصد از مقدار هر تراکنش کم خواهد شد.