اسفند98/سگ بنام ژولی

۱۰۰٪100% Complete

ژولی سگ فک شکسته از شهر سیاهکل به دستان مهر طبیعت معرفی و خانم امیری گرامی هزینه های درمان را تقبل کردند

ادامه
جمع شده [ریال]

۶٬۷۴۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۶٬۷۴۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش