هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به حیوانات را ساده و قابل اعتماد می کنیم

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
بهمن99/ غذارسانی سگ و گربه

بهمن99/ غذارسانی سگ و گربه

۱۶۵٪[پایان زمان مشارکت]100% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 2/000/000 تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۳٬۰۰۶٬۳۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
بهمن 99/ درمان حیوانات

بهمن 99/ درمان حیوانات

۱۲۳٪[پایان زمان مشارکت]100% Complete

برای کمک هزینه درمان حیوانات به مبلغ 10/000/000 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۲۳٬۴۰۳٬۷۹۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
بهمن99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

بهمن99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

۹۳٪[پایان زمان مشارکت]93.106% Complete

به منظور عقیمسازی و یا واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۶٬۵۵۳٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
دی و بهمن 99/ گازکشی دبستان شهید نعمتی در روستای شختالو مراغه

دی و بهمن 99/ گازکشی دبستان شهید نعمتی در روستای شختالو مراغه

۱۰۰٪100% Complete

مدیر گرامی دبستان شهید نعمتی از دستان مهر طبیعت درخواست کمک برای لوله کشی گاز داشتند تا دانش آموزان در سرما نمانند ، خانم امیری گرامی و آقای نورگستر عزیز اسپانسری این پروژه را بعهده گرفتند. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۷٬۹۴۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

3 ماه قبل

موفق
دی99/نذر علوفه

دی99/نذر علوفه

۱۰۰٪100% Complete

حمایت از پروژه نذر طبیعت ، خرید علوفه برای حیات وحش منطقه بهرام گور و میانکتل توسط خانم آناهیتا یزدی گرامی شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

3 ماه قبل

موفق
دی99/عقیمسازی واکسن

دی99/عقیمسازی واکسن

۴۹٪[پایان زمان مشارکت]49.3097% Complete

به منظور عقیمسازی و یا واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۴٬۶۵۴٬۸۵۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 ماه قبل

پایان زمان مشارکت

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

دی99/درمان حیوانات

دی99/درمان حیوانات

۹۸٪[پایان زمان مشارکت]98.16806% Complete

برای کمک هزینه درمان حیوانات به مبلغ 10/000/000 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۹۸٬۱۶۸٬۰۶۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
دی99/ غذارسانی سگ و گربه

دی99/ غذارسانی سگ و گربه

۱۰٪[پایان زمان مشارکت]10% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 3/000/000 تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
دی99/ غذای خشک حمایتی

دی99/ غذای خشک حمایتی

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش ... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۹۴٬۵۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۹۴٬۵۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 ماه قبل

موفق
آبان وآذر99/ جراحی شغال تصادفی

آبان وآذر99/ جراحی شغال تصادفی

۱۰۰٪100% Complete

هزینه جراحی و داروهای شغال تصادفی چابکسر گیلان به مبلغ 7/006/400 تومان توسط خانم امیری گرامی پرداخت شد شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۷۰٬۰۶۴٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

4 ماه قبل

موفق
آبان وآذر99/ جراحی

آبان وآذر99/ جراحی

۱۰۰٪100% Complete

گربه امدادی گروه انعکاس عشق بنام مانلی برای جراحی به مبلغ 2/150/000 تومان تحت پوشش مالی خانم سهیلا امیری گرامی قرار گرفت. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۱٬۵۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

5 ماه قبل

موفق
آبان و آذر99/ اهدای یکدستگاه کارواش

آبان و آذر99/ اهدای یکدستگاه کارواش

۱۰۰٪100% Complete

هزینه یکدستگاه کارواش برای شفاخانه حیات وحش امینی فریدونکنار به مبلغ 4/700/000 تومان را خانم سهیلا امیری گرامی تقبل کردند شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

4 ماه قبل

موفق