مرداد1400/ اسپانسری

۱۰۰٪100% Complete

جراحی و درمان به مبلغ 1/514/500 تومان بابت پای بچه غاز بنام آغاز از گیلان ، که زیر پای گاو شکسته بود توسط خانم سهیلا امیری گرامی تقبل گردید.

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۵٬۱۴۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵٬۱۴۵٬۰۰۰

زمان باقیمانده

10 ماه قبل