۸۶٪[پایان زمان مشارکت]85.666666666667% Complete

جمع شده [ریال]

۲۵٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

30 روز قبل

مرداد1400/غدارسانی

به منظور غذارسانی حیوانات به مبلغ 3/000/000 تومان نیاز داریم

راههای پرداخت :

پرداخت آنلاین از طریق سایت با کلیک بر روی " مشارکت میکنم "

پرداخت خارج از کشور " برای ما پیام بفرستید تا شماره حساب یا پیپل در اختیارتان بگذاریم

واریز از طریق شماره کارت ۶۲۷۴۱۲۱۱۸۱۵۰۰۸۶۹ بانک اقتصاد نوین بنام فریبا رفیعی

شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد

https://zarinp.al/dastanemehretabiat.com

پایان زمان مشارکت

مطلبی وجود ندارد

  • جمع مهربانان