تیر و مرداد1400/سگ بنام اولدوز

۱۰۰٪100% Complete

اولدوز سگ مبتلا به tvt و جرب و شکستگی قدیمی در پاها از قزوین امداد و به نقاهتگاه آقای غلامی منتقل شد. بعلت شانه خالی کردن اسپانسر آقای جلال سپندارمزد ! خانم امیری گرامی اسپانسری اولدوز را با مبلغ 8/415/800 تومان به عهده گرفتند.

ادامه
جمع شده [ریال]

۸۴٬۱۵۸٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۸۴٬۱۵۸٬۰۰۰

زمان باقیمانده

10 ماه قبل