شهریور1400/ درمان ، غذارسانی و عقیمسازی

۵۹٪[پایان زمان مشارکت]58.734366666667% Complete

برای کمک به درمان ، غذارسانی و عقیمسازی حیوانات به مبلغ 15/000/000 تومان نیاز داریم.

ادامه
جمع شده [ریال]

۸۸٬۱۰۱٬۵۵۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 ماه قبل