تیر1400/غذارسانی گاندوها

۱۰۰٪100% Complete

اهدای مبلغ 1/350/000تومان توسط خانم یزدی گرامی بابت غذارسانی به گاندوها... تنها سایت پرورش و نگهداری تمساح پوزه کوتاه گاندو در شهرستان چابهار بخش دشتیاری دهستان باهوکلات روستای ریکوکش است که حدود ۱۰ سال است به منظور حفظ و نگهداری تمساح پوزه کوتاه برای جلوگیری از انقراضشان فعالیت میکند

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

11 ماه قبل