مرداد1400/اهدایی

۱۰۰٪100% Complete

اهدای یکدستگاه فیزیوتراپی به مبلغ 2/024/000تومان توسط خانم سهیلا امیری گرامی به دستان مهر طبیعت که بصورت امانت در اختیار نقاهتگاه رها با مدیریت آقای حسین غلامی قرار گرفت تا برای سگهای ...

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۰٬۲۴۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۲۴۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

10 ماه قبل