هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به حیوانات را ساده و قابل اعتماد می کنیم

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
خرداد 1400/غذای خشک حمایتی

خرداد 1400/غذای خشک حمایتی

۰٪0% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش ...

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰

زمان باقیمانده

7 روز دیگر

موفق
خرداد1400/ حقابه فلامینگوها

خرداد1400/ حقابه فلامینگوها

۰٪0% Complete

اهدایی خانم یزدی مهربون برای خرید حقابه به منظور نجات فلامینگوها دریاچه خشک بختگان فارس

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

7 روز دیگر

مشارکت میکنم
خرداد1400/غذارسانی

خرداد1400/غذارسانی

۰٪0% Complete

به منظور غذارسانی حیوانات به مبلغ5/000/000 تومان نیاز داریم. شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

7 روز دیگر

مشارکت میکنم
خرداد1400/عقیمسازی

خرداد1400/عقیمسازی

۰٪0% Complete

به منظور عقیمسازی و یا واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند به مبلغ 3/000/000 تومان نیاز داریم. شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

7 روز دیگر

مشارکت میکنم
خرداد1400/درمان

خرداد1400/درمان

۰٪0% Complete

برای کمک هزینه درمان حیوانات به مبلغ 10 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

7 روز دیگر

مشارکت میکنم
اردیبهشت 1400/غذای خشک حمایتی

اردیبهشت 1400/غذای خشک حمایتی

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش ...

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۸۴٬۸۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۸۴٬۸۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

23 روز قبل

موفق

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

اردیبهشت  1400/ کمک به تجهیز دبستان روستایی

اردیبهشت 1400/ کمک به تجهیز دبستان روستایی

۱۰۰٪100% Complete

پرداخت مبلغ 1/867/000 تومان توسط خانم سهیلا امیری گرامی بابت خرید تخته سیاه و کمک به تجهیز سرویس بهداشتی دبستان شهید نعمتی روستای شختالو در شهر مراغه

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۸٬۶۷۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

24 روز قبل

موفق
اردیبهشت 1400/ حقابه فلامینگوها

اردیبهشت 1400/ حقابه فلامینگوها

۱۰۰٪100% Complete

مبلغ 1/222/000تومان اهدایی خانم یزدی مهربون برای خرید حقابه به منظور نجات فلامینگوها دریاچه خشک بختگان فارس

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۲٬۲۲۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

23 روز قبل

موفق
اردیبهشت 1400/غذارسانی گاندوها

اردیبهشت 1400/غذارسانی گاندوها

۱۰۰٪100% Complete

مبلغ 1/222/000تومان اهدایی خانم یزدی مهربون برای غذارسانی تنها سایت پرورش و نگهداری تمساح پوزه کوتاه گاندو در شهرستان چابهار بخش دشتیاری دهستان باهوکلات روستای ریکوکش که آقای عمر پذیرفته حدود ۱۰ سال است به منظور حفظ و نگهداری تمساح پوزه کوتاه برای جلوگیری از انقراضشان فعالیت میکند.

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۲٬۲۲۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

23 روز قبل

موفق
اردیبهشت 1400/ درمان

اردیبهشت 1400/ درمان

۲۱۲٪[پایان زمان مشارکت]100% Complete

برای کمک هزینه درمان حیوانات به مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۱۲٬۱۲۱٬۸۸۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

23 روز قبل

پایان زمان مشارکت
اردیبهشت 1400/ غذارسانی

اردیبهشت 1400/ غذارسانی

۸۴٪[پایان زمان مشارکت]84% Complete

به منظور غذارسانی حیوانات به مبلغ1/000/000 تومان نیاز داریم. شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد

ادامه
جمع شده [ریال]

۸٬۴۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

23 روز قبل

پایان زمان مشارکت
اردیبهشت 1400/ عقیمسازی

اردیبهشت 1400/ عقیمسازی

۰٪[پایان زمان مشارکت]0% Complete

به منظور عقیمسازی و یا واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند به مبلغ 3/000/000 تومان نیاز داریم. شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

23 روز قبل

پایان زمان مشارکت