بهمن1400 / اهدایی

۱۰۰٪100% Complete

اهدای مبلغ 2/000/000 تومان توسط خانم امیری گرامی بابت کمک به جراحی پای سگ بنام پنی که توسط خانم عسلی مهربون امداد شده بود.

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش