دی و بهمن1400/اهدایی

۱۰۰٪100% Complete

مبلغ 1/560/000تومان اهدایی خانم یزدی بابت غذارسانی پرندگان حیات وحش که توسط انجمن حیات وحش اراک آقای محمدی امداد و پذیرش شده اند.

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۵٬۶۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش