۱۰۰٪100% Complete

جمع شده [ریال]

۴۶٬۹۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد

زمان باقیمانده

2 سال پیش

دی و بهمن1400 / غذارسانی گاندوها

 است که حدود ۱۰ سال است به منظور حفظ و نگهداری تمساح پوزه کوتاه برای جلوگیری از انقراضشان فعالیت میکند.این مجموعه زیر نظر محیط زیست میباشد که تنها امکاناتی چون زمین و ساختمان تیمارداری برای این گونه ی خاص تمساحها فراهم کرده است و از دادن هرگونه امکانات و خدمات دیگر امتناع میورزند. درحال حاضر ۱۶ گاندو داریم که همگیشان با مراقبت و سرپرستی افراد بومی به زندگی ادامه میدهند. گاندو برای مردم منطقه موجودی مقدس و محترم است و اگر حضور و همراهی اهالی روستا و مردم خیر نباشد سالها پیش شاهد نابودی کامل این گونه ی خاص بودیم.

موفق

مطلبی وجود ندارد

  • آناهیتا یزدی
  • آناهیتا یزدی