آذر1400/غذای خشک حمایتی

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۳۹٬۵۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۳۹٬۵۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش