دی و بهمن1400/ امدادی

۱۰۰٪100% Complete

فردی توله‌سگ بیمار چیتگر بعد از چند روز اطلاع‌رسانی و صحبت با حامیان مختلف جهت امداد و دریافت نکردن پاسخ مثبت ،توسط آقای عرفان نوری و خانم الهام مصداقی امداد و تحت پوشش درمان قرار گرفت

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش