دی و بهمن1400 / غذارسانی گاندوها

۱۰۰٪100% Complete

غذارسانی به گاندوها حفاظت شده تنها سایت پرورش و نگهداری تمساح پوزه کوتاه گاندو در شهرستان چابهار بخش دشتیاری دهستان باهوکلات روستای ریکوکش

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۶٬۹۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۴۶٬۹۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش