دی 1400/اهدایی

۱۰۰٪100% Complete

اهدای مبلغ 1/000/000تومان توسط حامی نام محفوظ بابت خرید غذا برای توله های بی مادر پناهگاه مهاباد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش