۱۰۰٪100% Complete

جمع شده [ریال]

۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد

زمان باقیمانده

2 سال پیش

دی و بهمن1400/ امدادی

فردی تولهسگ بیمار چیتگر بعد از چند روز اطلاعرسانی و صحبت با حامیان مختلف جهت امداد و دریافت نکردن پاسخ مثبت ،توسط آقای عرفان نوری و خانم الهام مصداقی امداد و تحت پوشش درمان قرار گرفت

موفق

مطلبی وجود ندارد

  • عرفان نوری
  • عرفان نوری