مهر 99/ غذای خشک حمایتی

مهر 99/ غذای خشک حمایتی

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش در هر ماه... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۷٬۲۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۶۷٬۲۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
مهر99/ درمان حیوانات

مهر99/ درمان حیوانات

۸۹٪[پایان زمان مشارکت]88.915033333333% Complete

برای کمک هزینه درمان حیوانات به مبلغ 6/000/000 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۳٬۳۴۹٬۰۲۰

مورد نیاز [ریال]

۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت
شهریور الی اسفند 99/ اهدای غذا

شهریور الی اسفند 99/ اهدای غذا

۱۰۰٪100% Complete

اهدای غذا به شخص نیازمند حامی محیط زیست و حیوانات با اسپانسری آقای نورگستر گرامی از شهریور الی اسفند 99

ادامه
جمع شده [ریال]

۶۷٬۴۳۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
شهریور 99/ غذای خشک حمایتی

شهریور 99/ غذای خشک حمایتی

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش در هر ماه... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۷۹٬۰۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۷۹٬۰۵۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
شهریور 99/ درمان حیوانات

شهریور 99/ درمان حیوانات

۸۳٪[پایان زمان مشارکت]83.35% Complete

برای کمک هزینه درمان حیوانات به مبلغ 7/000/000 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۸٬۳۴۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت
شهریور 99 / غذارسانی گاندوها

شهریور 99 / غذارسانی گاندوها

۶۵٪[پایان زمان مشارکت]65.05% Complete

تنها سایت پرورش و نگهداری تمساح پوزه کوتاه گاندو در شهرستان چابهار بخش دشتیاری دهستان باهوکلات روستای ریکوکش به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان برای غذارسانی به این حیوانات نیازمند است شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۰۱۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت
شهریور 99 / اهدایی

شهریور 99 / اهدایی

۶۵٪[پایان زمان مشارکت]65.05% Complete

عزیزانی که قصد کمک به مرکز نگهداری از حیوانات مورد نظر خود را در زمینه های تجهیز ، درمان ، واکسیناسیون ،پتو ، دستکش و ........دارند ، در این قسمت میتوانند همراهی کنند و در قسمت پیامها اعلام نمایند که واریزی برای چه منظوری است شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۰۱۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت
شهریور99/ غذارسانی سگ و گربه ها

شهریور99/ غذارسانی سگ و گربه ها

۲۴٪[پایان زمان مشارکت]24.416666666667% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 3/000/000 تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۷٬۳۲۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت
شهریور99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

شهریور99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

۳۷٪[پایان زمان مشارکت]37.233333333333% Complete

به منظور عقیمسازی و واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند به مبلغ 3/000/000 تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۱٬۱۷۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت
مرداد و شهریور/ گربه بنام شکر

مرداد و شهریور/ گربه بنام شکر

۱۰۰٪100% Complete

گربه بنام شکر از بابلسر با شکستگی مهره ستون فقرات برای جراحی نیازمند اسپانسر میباشد که خانم پانیذ نورگستر عزیز هزینه جراحی را تقبل کردند شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۷٬۰۱۵٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
مرداد وشهریور /سگ بنام به دونه

مرداد وشهریور /سگ بنام به دونه

۱۰۰٪100% Complete

به دونه سگ امدادی گروه اتحاد شیراز بابت گراف و پانسیون و هزینه انتقال از شیراز به تهران نیازمند اسپانسر بود ، خانم امیری گرامی اسپانسری این موارد را پذیرفتند شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۱٬۷۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
مرداد 99/اهدایی

مرداد 99/اهدایی

۵۴٪[پایان زمان مشارکت]54.5% Complete

عزیزانی که قصد کمک به مرکز نگهداری از حیوانات مورد نظر خود را در زمینه های تجهیز ، درمان ، واکسیناسیون ،پتو ، دستکش و ........دارند ، در این قسمت میتوانند همراهی کنند و در قسمت پیامها اعلام نمایند که واریزی برای چه منظوری است شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت