شهریور99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

۳۷٪[پایان زمان مشارکت]37.233333333333% Complete

به منظور عقیمسازی و واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند به مبلغ 3/000/000 تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۱٬۱۷۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش