شهریور99/ غذارسانی سگ و گربه ها

۲۴٪[پایان زمان مشارکت]24.416666666667% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 3/000/000 تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۷٬۳۲۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش