خرداد 99/غذارسانی گاندوها

خرداد 99/غذارسانی گاندوها

۱۰٪[پایان زمان مشارکت]9.843% Complete

تنها سایت پرورش و نگهداری تمساح پوزه کوتاه گاندو در شهرستان چابهار بخش دشتیاری دهستان باهوکلات روستای ریکوکش به مبلغ 2/000/000 تومان برای غذارسانی به این حیوانات نیازمند است شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱٬۹۶۸٬۶۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

8 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
خرداد 99/عقیمسازی و واکسیناسیون

خرداد 99/عقیمسازی و واکسیناسیون

۷۹٪[پایان زمان مشارکت]79.2771% Complete

به منظور عقیمسازی و واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند، ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۳٬۷۸۳٬۱۳۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

8 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
خرداد99/ غذارسانی سگ و گربه

خرداد99/ غذارسانی سگ و گربه

۱۰٪[پایان زمان مشارکت]9.5% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 2/000/000 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱٬۹۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

8 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
خرداد 99/درمان حیوانات

خرداد 99/درمان حیوانات

۷۸٪[پایان زمان مشارکت]78.386666666667% Complete

به منظور کمک به درمان سگها و گربه های امداد و معرفی شده به دستان مهر طبیعت، مبلغ 3000000 تومان نیاز داریم. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۳٬۵۱۶٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

8 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
اردیبهشت 99/ سگ بنام نلی

اردیبهشت 99/ سگ بنام نلی

۴٪4% Complete

نلی سگ تصادفی با لگن شکسته نیازمند دو مرحله جراحی امدادی خانم شجاعیه از شفاخانه فرشته های پشمالو بابلکنار ، اسپانسر مرحله اول جراحی خانم امیری گرامی شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

9 ماه قبل

موفق
اردیبهشت 99/  سگ بنام تمو 2

اردیبهشت 99/ سگ بنام تمو 2

۱۰۰٪100% Complete

تمو سگ رنج کشیده با یک دست از آرنج قطع شده و زخمی که مبتلا به بیماری دیستمپر هم هست ، توسط خانم الهام زمانیان از شفاخانه چشمان منتظر امداد و به دستان مهر طبیعت معرفی شد .خانم سهیلا امیری گرامی تمامی هزینه های درمان و جراحی تمو را بعهده گرفتند. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

7 ماه قبل

موفق
اردیبهشت99/غذارسانی سگ و گربه

اردیبهشت99/غذارسانی سگ و گربه

۱٪[پایان زمان مشارکت]1.3333333333333% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 3/000/000 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
اردیبهشت 99/غذارسانی گاندوها

اردیبهشت 99/غذارسانی گاندوها

۰٪[پایان زمان مشارکت]0.495% Complete

تنها سایت پرورش و نگهداری تمساح پوزه کوتاه گاندو در شهرستان چابهار بخش دشتیاری دهستان باهوکلات روستای ریکوکش به مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان کمکهای مالی شما عزیزان برای غذارسانی به این حیوانات نیازمند است شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۹۹٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
اردیبهشت 99/درمان حیوانات

اردیبهشت 99/درمان حیوانات

۵۵٪[پایان زمان مشارکت]54.8009% Complete

به منظور کمک به درمان سگها و گربه های امداد و معرفی شده به دستان مهر طبیعت، مبلغ 5/۰۰۰/۰۰۰ تومان نیاز داریم. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۷٬۴۰۰٬۴۵۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
اردیبهشت 99/عقیمسازی و واکسیناسیون

اردیبهشت 99/عقیمسازی و واکسیناسیون

۰٪[پایان زمان مشارکت]0% Complete

به منظور عقیمسازی و واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند، 3/000/000 تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
اردیبهشت 99/اهدایی

اردیبهشت 99/اهدایی

۵۹٪[پایان زمان مشارکت]59.316666666667% Complete

عزیزانی که قصد کمک به مرکز نگهداری از حیوانات مورد نظر خود را در زمینه های تجهیز ، درمان ، واکسیناسیون ،پتو ، دستکش و ........دارند ، در این قسمت میتوانند همراهی کنند و در قسمت پیامها اعلام نمایند که واریزی برای چه منظوری است شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۷٬۷۹۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
اردیبهشت 99 /سگ بنام مات

اردیبهشت 99 /سگ بنام مات

۱۰۰٪100% Complete

مات سگی با سنگ ادراری از شهر مشهد درخواست کمک داشت ، آقای نورگستر گرامی هزینه جراحی و پانسیون این سگ عزیز را بعهده گرفتند شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۲٬۱۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۲٬۱۵۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 ماه قبل

موفق