مرداد و شهریور/ گربه بنام شکر

۱۰۰٪100% Complete

گربه بنام شکر از بابلسر با شکستگی مهره ستون فقرات برای جراحی نیازمند اسپانسر میباشد که خانم پانیذ نورگستر عزیز هزینه جراحی را تقبل کردند

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۷٬۰۱۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۷٬۰۱۵٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش