۳۷٪[پایان زمان مشارکت]37.233333333333% Complete

جمع شده [ریال]

۱۱٬۱۷۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

شهریور99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

راههای پرداخت :

  • پرداخت آنلاین از طریق سایت با کلیک بر روی " مشارکت میکنم "
  • پرداخت خارج از کشور " برای ما پیام بفرستید تا شماره حساب یا پیپل در اختیارتان بگذاریم
  • واریز از طریق شماره کارت ۶۲۷۴۱۲۱۱۸۱۵۰۰۸۶۹ بانک اقتصاد نوین بنام فریبا رفیعی
  • شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد
  • https://zarinp.al/dastanemehretabiat.com

پایان زمان مشارکت

با هشتک #شفافسازی_شهریور_99 در کانال تلگرام دستان مهر طبیعت کلیه مداراک و صورتحسابها و پرینت بانک و لیست اکسل نام و مبلغ واریز کنندگان عزیز دل قابل رویت میباشد

https://t.me/dastanemehretabiat

جمع واریزی شما عزیزان دل 33/806/439تومان

مبلغ 5/834/500تومان صندوق درمان

مبلغ 7/905/000تومان واریزی به صندوق خرید غذای خشک حمایتی نوتری از شرکت بهین تاش ، توسط مدیران مراکز نگهداری از حیوانات ، خانم امیری گرامی و آقای نورگستر عزیز آقای حسنی مهربان ،بصورت اهدایی

مبلغ 732/500تومان صندوق غذاسانی سگ و گربه

مبلغ 1/301/000تومان صندوق اهدایی خانم یزدی گرامی

مبلغ 1/117/000تومان صندوق عقیمسازی و واکسن

مبلغ 1/301/000تومان صندوق غذارسانی گاندوها خانم یزدی گرامی

مبلغ 10/415/439 تومان تجهیز نقاهتگاه آبی

مبلغ 2/000/000 صندوق رویا توسط آقای نورگستر گرامی

مبلغ 2/000/000 صندوق مینو توسط آقای نورگستر گرامی

مبلغ 600/000 تومان واریزی به صندوق رستم توسط آقای نورگستر گرامی

مبلغ 600/000 تومان واریزی به صندوق الکسی توسط آقای نورگسترگرامی

توضیحات :

1-مبلغ 93/976 تومان از صندوق درمان /6000تومان از صندوق اهدایی / 1/117/713 تومان از صندوق عقیمسازی و واکسن /153تومان از صندوق غذارسانی سگ و گربه و 1/250تومان از صندوق غذارسانی گاندوها به صندوقهای مهر 99 انتقال پیدا کرد

2- هزینه انتقال و کارمزد انیترنتی ماه مرداد 26/500تومان از صندوق درمان کسر شد

3- جراحی #سیپان انجام نشدو مهر 99 شفافسازی انجام میشود

4- جراحی #تمو انجام نشد و مهر 99 شفافسازی انجام میشود

5-#تجهیز_نقاهتگاه_آبی بعلت اینکه در شهریور و مهر انجام میشود ، بنابراین شفافسازی در مهر 99 منتشر میگردد

#دستان_مهر_طبیعت

#بدون_شما_معنایی_نداریم

  • خانم افشاری