۵۴٪[پایان زمان مشارکت]54.5% Complete

جمع شده [ریال]

۱۰٬۹۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

مرداد 99/اهدایی

راههای پرداخت :

  • پرداخت آنلاین از طریق سایت با کلیک بر روی " مشارکت میکنم "
  • پرداخت خارج از کشور " برای ما پیام بفرستید تا شماره حساب یا پیپل در اختیارتان بگذاریم
  • واریز از طریق شماره کارت ۶۲۷۴۱۲۱۱۸۱۵۰۰۸۶۹ بانک اقتصاد نوین بنام فریبا رفیعی
  • شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد

پایان زمان مشارکت

با هشتک  #شفافسازی_مرداد_99

در کانال تلگرام دستان مهر طبیعت کلیه مداراک و صورتحسابها و پرینت بانک و لیست اکسل نام و مبلغ واریز کنندگان عزیز دل قابل رویت میباشد https://t.me/dastanemehretabiat

جمع واریزی شما عزیزان دل 45/131/053 تومان

مبلغ 5/437/000تومان واریزی به صندوق درمان 

مبلغ 4/762/000تومان واریزی به صندوق خرید غذای خشک حمایتی نوتری از شرکت بهین تاش ، توسط مدیران مراکز نگهداری از حیوانات ، خانم امیری گرامی و آقای نورگستر عزیز بصورت اهدایی 

مبلغ 1/367/553تومان واریز به صندوق غذارسانی سگ و گربه

مبلغ 1/090/000تومان واریز به صندوق اهدایی 

مبلغ 2/307/500تومان واریزی به صندوق عقمیسازی 

مبلغ 1/313/500 تومان واریزی به صندوق گاندوها خانم یزدی گرامی 

مبلغ 2/000/000 تومان واریزی به صندوق چینود اسپانسر مالی خانم امیری گرامی 

مبلغ 1/500/000تومان واریزی به صندوق به دونه سگ امدادی اتحاد شیراز اسپانسر مالی خانم امیری گرامی 

مبلغ 1/500/000تومان واریزی به صندوق لوکاس سگ امدادی فرشته های پشمالو اسپانسر مالی خانم امیری گرامی 

مبلغ 3/388/000 تومان واریزی به صندوق گربه سهراب اسپانسر مالی آقای نورگستر گرامی 

مبلغ 8/401/500 تومان واریزی به صندوق سگ رویا توسط آقای نورگستر گرامی 

مبلغ 4/500/000 تومان واریزی به صندوق سگ مینو توسط آقای نورگستر گرامی 

مبلغ 3/320/000 تومان واریزی خانم پانیذ نورگستر مهربون (شهریور شفافسازی میشود) 

مبلغ 450/000 تومان واریزی به صندوق فشنگ گربه اسپانسر مالی آقای نورگستر گرامی 

مبلغ 600/000 تومان واریزی به صندوق رستم اسپانسر مالی آقای نورگستر گرامی 

مبلغ 600/000 تومان واریزی به صندوق الکسی اسپانسر مالی آقای نورگستر گرامی 

مبلغ 710/000 تومان صندوق گرگی توسط آقای نورگستر گرامی 

مبلغ 1/884/000 تومان صندوق گرگی توسط خانم امیری گرامی

#دستان_مهر_طبیعت

  • کمال نورگستر
  • نیما نراقی
  • جمع مهربانان