هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به حیوانات را ساده و قابل اعتماد می کنیم

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
مرداد 99 / غذارسانی گاندوها

مرداد 99 / غذارسانی گاندوها

۶۶٪[پایان زمان مشارکت]65.675% Complete

تنها سایت پرورش و نگهداری تمساح پوزه کوتاه گاندو در شهرستان چابهار بخش دشتیاری دهستان باهوکلات روستای ریکوکش به مبلغ 2/000/000 تومان برای غذارسانی به این حیوانات نیازمند است شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۱۳۵٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

8 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
مرداد 99/ غذارسانی سگ و گربه ها

مرداد 99/ غذارسانی سگ و گربه ها

۶۸٪[پایان زمان مشارکت]68.37765% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 2/000/000 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۳٬۶۷۵٬۵۳۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

8 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
تیر 99/ غذای خشک حمایتی

تیر 99/ غذای خشک حمایتی

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش در هر ماه... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۷۱٬۳۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۷۱٬۳۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 ماه قبل

موفق
مرداد 99/گربه بنام سهراب

مرداد 99/گربه بنام سهراب

۱۰۰٪100% Complete

گربه خوشگل بنام سهراب با شکستگی استخوان دست توسط آقای کریمی عزیز معرفی و آقای نورگستر گرامی اسپانسر مالی این بچه هستند. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۳٬۸۸۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

8 ماه قبل

موفق
مرداد99/ گربه بنام فشنگ (پا کنده )

مرداد99/ گربه بنام فشنگ (پا کنده )

۱۰۰٪100% Complete

گربه خوشگل بنام فشنگ یا پاکنده با شکستگی استخوان پا توسط آقای عطایی عزیز معرفی و آقای نورگستر گرامی اسپانسر مالی این بچه هستند. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴٬۵۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

9 ماه قبل

موفق
تیر99/ سگ بنام محمود خان

تیر99/ سگ بنام محمود خان

۹۶٪96.416666666667% Complete

توله خوشگل بنام محمود خان با چندین شکستگی استخوان توسط آقای غلامی عزیز معرفی و آقای نورگستر گرامی اسپانسر مالی این بچه هستند. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۶٬۰۳۲٬۵۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

8 ماه قبل

موفق

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

تیر99/ سگ بنام سندی

تیر99/ سگ بنام سندی

۱۰٪10% Complete

سندی سگی با دست شکسته از شهر قم به دستان مهر طبیعت معرفی شد و خانم امیری گرامی هزینه های درمان این پسر مو فرفری را بعهده گرفته بودند و در این ماه مجدد هزینه جراحی خارج کردن پلیت دست را تقبل کردند شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۹٬۸۵۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

9 ماه قبل

موفق
تیر99/ غذارسانی سگ و گربه ها

تیر99/ غذارسانی سگ و گربه ها

۲۰٪[پایان زمان مشارکت]20.005% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 2/300/000 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴٬۰۰۱٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
تیر 99 / غذارسانی گاندوها

تیر 99 / غذارسانی گاندوها

۵۴٪[پایان زمان مشارکت]53.8375% Complete

تنها سایت پرورش و نگهداری تمساح پوزه کوتاه گاندو در شهرستان چابهار بخش دشتیاری دهستان باهوکلات روستای ریکوکش به مبلغ 2/000/000 تومان برای غذارسانی به این حیوانات نیازمند است شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰٬۷۶۷٬۵۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
تیر99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

تیر99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

۱۰۰٪[پایان زمان مشارکت]100% Complete

به منظور عقیمسازی و واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند، 2/000/000 تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
تیر 99/ درمان حیوانات

تیر 99/ درمان حیوانات

۷۶٪[پایان زمان مشارکت]75.598666666667% Complete

به منظور کمک به درمان سگها و گربه های امداد و معرفی شده به دستان مهر طبیعت، مبلغ 3000000 تومان نیاز داریم. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۲٬۶۷۹٬۶۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 ماه قبل

پایان زمان مشارکت
تیر 99 / اهدایی

تیر 99 / اهدایی

۳۷٪[پایان زمان مشارکت]36.703333333333% Complete

عزیزانی که قصد کمک به مرکز نگهداری از حیوانات مورد نظر خود را در زمینه های تجهیز ، درمان ، واکسیناسیون ،پتو ، دستکش و ........دارند ، در این قسمت میتوانند همراهی کنند و در قسمت پیامها اعلام نمایند که واریزی برای چه منظوری است شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۱٬۰۱۱٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

9 ماه قبل

پایان زمان مشارکت