دی 99/ اهدایی

۱۰۰٪100% Complete

مبلغ 1/242/000 تومان توسط خانم یزدی گرامی به پناهگاه آناهیتا رشت با مدیریت خانم محجوب اهدا گردید

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۲٬۴۲۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۲٬۴۲۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

2 سال پیش