بهمن 99/سگ امدادی بنام طوفان

۱۰۰٪99.519230769231% Complete

سگ تصادفی بنام طوفان امدادی از شرق تهران توسط خانم سهیلا امیری گرامی تحت پوشش مالی قرار گرفت

ادامه
جمع شده [ریال]

۵۱٬۷۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش