دی99 تا مرداد 1400/ جراحی و فیزیوتراپی و پانسیون درمانی سگ بنام ابیگل

۱۰۰٪100.01924235152% Complete

سگ بنام ابیگل (ایوا) از گیلان با ساچمه ای در ستون فقرات در اثر تیراندازی ، تمامی هزینه های جراحی و درمانی و پانسیون توسط آقای نورگستر گرامی تقبل میگردد

ادامه
جمع شده [ریال]

۴۰۵٬۵۳۷٬۸۲۰

مورد نیاز [ریال]

۴۰۵٬۴۵۹٬۸۰۰

زمان باقیمانده

9 ماه قبل