۹۳٪[پایان زمان مشارکت]93.106% Complete

جمع شده [ریال]

۴۶٬۵۵۳٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش

بهمن99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

راههای پرداخت :

  • پرداخت آنلاین از طریق سایت با کلیک بر روی " مشارکت میکنم "
  • پرداخت خارج از کشور " برای ما پیام بفرستید تا شماره حساب یا پیپل در اختیارتان بگذاریم
  • واریز از طریق شماره کارت ۶۲۷۴۱۲۱۱۸۱۵۰۰۸۶۹ بانک اقتصاد نوین بنام فریبا رفیعی
  • شفافسازی توسط پرینتهای بانکی واریزیها و پرداختی ها + فاکتورهای خرید+ لیست اکسل نام واریز کنندگان پس از خرید لوازم ، منتشر میگردد
  • https://zarinp.al/dastanemehretabiat.com

پایان زمان مشارکت

با هشتک #شفافسازی_بهمن99

در کانال تلگرام کلیه مدارک و صورتحساب و پرینت بانک و لیست اکسل نام و مبلغ واریز کنندگان قابل رویت میباشد

https://t.me/dastanemehretabiat

جمع واریزی شما مهربانان 69/241/379تومان

صندوق درمان 12/340/379تومان

صندوق غذارسانی سگ و گربه 3/300/630تومان

صندوق عقیمسازی و واکسن 4/655/300تومان

شارژ صندوق گازکشی دبستان روستای شختالو 286/000تومان خانم امیری گرامی

شارژ صندوق سگ بنام طوفان 5/708/000تومان خانم امیری گرامی

شارژ صندوق سگ بنام آرام 7/040/370تومان خانم امیری گرامی

صندوق غذای خشک حمایتی 27/300/000تومان توسط مدیران مراکز نگهداری حیوانات و مهربانان خانم امیری ، آقایان نورگستر و حسنی

صندوق سگ امدادی گیلان بنام ابیگل(ایوا) 5/560/700تومان آقای نورگستر گرامی

صندوق پانسیون 4 قلاده سگ بنامهای مینو ، رویا ، رستم و الکسی 3/050/000تومان آقای نورگستر گرامی

  • خانم پریسا و خانم حامی نام محفوظ