هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به حیوانات را ساده و قابل اعتماد می کنیم

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
غذارسانی سگها و گربه ها

غذارسانی سگها و گربه ها

۳۵٪[پایان زمان مشارکت]35.4% Complete

برای کمک به غذارسانی سگها و گربه ها به مبلغ 5 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۷٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش

پایان زمان مشارکت
غذای خشک

غذای خشک

۱۲٬۳۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰٪100% Complete

​به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش در هر ماه... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۲۳٬۷۵۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

4 سال پیش

موفق
عقیمسازی

عقیمسازی

۵۹٪[پایان زمان مشارکت]58.833333333333% Complete

به منظور عقیمسازی سگ یا گربه ها به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۷٬۶۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش

پایان زمان مشارکت
اهدای مشعل گرمایشی

اهدای مشعل گرمایشی

۱۰۰٪100% Complete

مبلغ 1/000/000 تومان توسط خانم سهیلا امیری گرامی برای خرید مشعل گرمایشی به منظور تامین گرمای محل زندگی سگهای نقاهتگاه حامیان سبز ایران اهدا شد شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

4 سال پیش

موفق
جراحی

جراحی

۱۰۰٪100% Complete

پشمک با شکستگی لگن اسپانسر مالی آقای نورگستر گرامی شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۱٬۸۷۵٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

4 سال پیش

موفق
کمک هزینه ساخت

کمک هزینه ساخت

۱۰۰٪100% Complete

اهدا کمک هزینه ساخت پناهگاه گربه های گیلان به مبلغ 1/000/000 تومان توسط خانم امیری گرامی شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش

موفق

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

فرهنگسازی

فرهنگسازی

۱۰۰٪100% Complete

تولید و توزیع پیکسل سینه و دفترچه برای توزیع بین دانش آموزان مناطق محروم با موضوع حمایت و دوستی حیوانات و محیط زیست / مدیر پروژه پناهگاه جیران قم به مبلغ 5 میلیون تومان که 1 میلیون تومان از طرف دستان مهر طبیعت به این پروژه اختصاص داده شد . شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

4 سال پیش

موفق
اهدایی

اهدایی

۱۰۰٪100% Complete

اهدا مبلغ 16/380/000 تومان توسط سرکار خانم امیری به پناهگاه لاهیجان شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۶۳٬۸۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

4 سال پیش

موفق
تهیه غذای خشک

تهیه غذای خشک

۱۰۷٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۷۶٬۶۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۷۱٬۶۵۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش

موفق
عقیمسازی

عقیمسازی

۲۰٪[پایان زمان مشارکت]20.333333333333% Complete

به مبلغ 3 میلیون تومان برای عقیمسازی سگ و گربه ها نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۶٬۱۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش

پایان زمان مشارکت
کمک هزینه درمان

کمک هزینه درمان

۷۶٪[پایان زمان مشارکت]75.51412% Complete

برای کمک هزینه درمان سگ و گربه ها به 5 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۷٬۷۵۷٬۰۶۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

4 سال پیش

پایان زمان مشارکت
جراحی/پانسیون

جراحی/پانسیون

۱۳۸٪100% Complete

آوان پیرمردی از خطه مازندران با صدها ساچمه و شکستگی در دست به نقاهتگاه آبی آمد و در پی درخواست کمک به دستان مهر طبیعت، آقای نورگستر گرامی اسپانسر مالی این بچه شدن... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۶٬۶۰۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق