عقیمسازی

۵۹٪[پایان زمان مشارکت]58.833333333333% Complete

به منظور عقیمسازی سگ یا گربه ها به مبلغ 3 میلیون تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۷٬۶۵۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش