اهدای مشعل گرمایشی

۱۰۰٪100% Complete

مبلغ 1/000/000 تومان توسط خانم سهیلا امیری گرامی برای خرید مشعل گرمایشی به منظور تامین گرمای محل زندگی سگهای نقاهتگاه حامیان سبز ایران اهدا شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

1 سال پیش