هدف ما کمک به حیوانات و طبیعت است.

ما راههای کمک به حیوانات را ساده و قابل اعتماد می کنیم

عضویت ورود
slider image slider image slider image slider image slider image
آذر99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

آذر99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

۸۰٪[پایان زمان مشارکت]79.564% Complete

به منظور عقیمسازی و واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۳۹٬۷۸۲٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت
آذر99/ درمان حیوانات

آذر99/ درمان حیوانات

۱۰۰٪[پایان زمان مشارکت]99.897473895582% Complete

برای کمک هزینه درمان حیوانات به مبلغ 25/000/000 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۴۸٬۷۴۴٬۷۱۰

مورد نیاز [ریال]

۲۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت
آبان99/ درمان حیوانات

آبان99/ درمان حیوانات

۹۱٪[پایان زمان مشارکت]91.37431% Complete

برای کمک هزینه درمان حیوانات به مبلغ 10/000/000 میلیون تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۹۱٬۳۷۴٬۳۱۰

مورد نیاز [ریال]

۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت
آبان99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

آبان99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

۳۵٪[پایان زمان مشارکت]35.487% Complete

به منظور عقیمسازی و واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند به مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۷٬۷۴۳٬۵۰۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت
آبان99/ غذارسانی سگ و گربه ها

آبان99/ غذارسانی سگ و گربه ها

۸۷٪[پایان زمان مشارکت]86.666666666667% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت
آبان99/ غذای خشک حمایتی

آبان99/ غذای خشک حمایتی

۱۰۰٪100% Complete

به منظور دسترسی ارزانتر مراکز نگهداری از حیوانات ، مطابق با قرارداد دستان مهر طبیعت و شرکت بهین تاش ... شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۷۷٬۷۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۷۷٬۷۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق

پیام مهربانی

خواهان پایان سگ کشی در ایران هستیم...

آبان99 / غذارسانی گاندوها

آبان99 / غذارسانی گاندوها

۸۱٪[پایان زمان مشارکت]80.85% Complete

تنها سایت پرورش و نگهداری تمساح پوزه کوتاه گاندو در شهرستان چابهار بخش دشتیاری دهستان باهوکلات روستای ریکوکش است که حدود ۱۰ سال است به منظور حفظ و نگهداری تمساح پوزه کوتاه برای جلوگیری از انقراضشان فعالیت میکند. شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۶٬۱۷۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت
مهر و آبان  99/ نذر طبیعت

مهر و آبان 99/ نذر طبیعت

۱۰۰٪100% Complete

کمک به ساخت آبشخور حیوانات حیات وحش در خراسان شمالی به مبلغ 1/721/000 توسط خانم یزدی مهربان شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۷٬۲۱۰٬۰۰۰

اسپانسر دارد
زمان باقیمانده

3 سال پیش

موفق
مهر99 / غذارسانی گاندوها

مهر99 / غذارسانی گاندوها

۷۸٪[پایان زمان مشارکت]77.5% Complete

تنها سایت پرورش و نگهداری تمساح پوزه کوتاه گاندو در شهرستان چابهار بخش دشتیاری دهستان باهوکلات روستای ریکوکش به مبلغ 2/000/000 تومان برای غذارسانی به این حیوانات نیازمند است شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت
مهر99/ غذارسانی سگ و گربه ها

مهر99/ غذارسانی سگ و گربه ها

۱۹٪[پایان زمان مشارکت]19.224933333333% Complete

به منظور غذارسانی سگها و گربه های آزاد به مبلغ 3/000/000 تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۵٬۷۶۷٬۴۸۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت
مهر99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

مهر99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

۴۶٪[پایان زمان مشارکت]45.84574% Complete

به منظور عقیمسازی و واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند به مبلغ 5/000/000 تومان نیاز داریم شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۲٬۹۲۲٬۸۷۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت
مهر99 / اهدایی

مهر99 / اهدایی

۰٪[پایان زمان مشارکت]0% Complete

عزیزانی که قصد کمک به مرکز نگهداری از حیوانات مورد نظر خود را در زمینه های تجهیز ، درمان ، واکسیناسیون ،پتو ، دستکش و ........دارند ، در این قسمت میتوانند همراهی کنند و در قسمت پیامها اعلام نمایند که واریزی برای چه منظوری است شفافسازی شد

ادامه
جمع شده [ریال]

۰

مورد نیاز [ریال]

۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش

پایان زمان مشارکت