مهر و آبان 99/ نذر طبیعت

۱۰۰٪100% Complete

کمک به ساخت آبشخور حیوانات حیات وحش در خراسان شمالی به مبلغ 1/721/000 توسط خانم یزدی مهربان

ادامه
جمع شده [ریال]

۱۷٬۲۱۰٬۰۰۰

مورد نیاز [ریال]

۱۷٬۲۱۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش