مهر99/ عقیمسازی و واکسیناسیون

۴۶٪[پایان زمان مشارکت]45.84574% Complete

به منظور عقیمسازی و واکسیناسیون سگها و گربه هایی که به دستان مهر طبیعت معرفی میشوند به مبلغ 5/000/000 تومان نیاز داریم

ادامه
جمع شده [ریال]

۲۲٬۹۲۲٬۸۷۰

مورد نیاز [ریال]

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰

زمان باقیمانده

3 سال پیش