کنترل جمعیت سگ‌های بیخانمان با روش انسانی و کارآمد.. نوشته تالین ساهاکیان

سگها سالی دو بار زاد و ولد میکنند و هر بار چند فرزند به دنیا می آورند. بچهها هم در حدود ۷ ماهگی به بلوغ میرسند و میتوانند شروع به زاد و ولد کنند. طبیعی است که جمعیت سگها میتواند سریع افزایش پیدا کند و به معضلی برای خودشان و انسانها تبدیل شود. زندگی این حیوانات هیچ شباهتی به زندگی حیوانات وحشی که در طبیعت زندگی میکنند ندارد: آنها نمیتوانند شکار کنند. زندگی آنها در تغذیه از زباله ها، گرسنگی، ترس دائمی، بیماریها، گرما و سرمای طاقت فرسا و تصادفات خلاصه میشود....ادامه مطلب در لینک زیرمیباشد.

https://www.hoghooghe-heivanat.com/animalrights/pe...